Świadczenie małżeńskie z PPK

Napisane przez | Artykuły, Blog, Felieton, PPK

Projekt ustawy o PPK przewiduje kilka sposobów wykorzystania środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych po osiągnięciu wieku emerytalnego przez uczestnika. Świadczenie małżeńskie jest tą formą, która budzi największe kontrowersje już na etapie prac nad projektem ustawy

W myśl art. 90 projektu ustawy uczestnik PPK po osiągnięciu 60 roku życia może złożyć wniosek o wypłatę środków zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Będzie ono wypłacane przez 10 lat w ratach lub dłużej (aż do wyczerpania środków zgromadzonych na wspólnym rachunku małżeńskim).

Warunkami skorzystania z świadczenia małżeńskiego z PPK będzie:

  • osiągnięcie przez obu małżonków wieku 60 lat,
  • posiadanie rachunków PPK w tej samej instytucji finansowej,
  • złożenie wspólnego oświadczenia przez małżonków o wyborze świadczenia małżeńskiego jako formy wypłaty środków z PPK.

Po złożeniu wniosku przez małżonków wybrana instytucja finansowa otworzy specjalny rachunek tzw. „rachunek małżeński”. Na rachunek ten będą trafiać wszystkie środki zgromadzone przez małżonków w ramach PPK. Nie będzie tu prawnej możliwości dokonania jednorazowej wypłaty 25% zgromadzonych środków w PPK zaraz po przejściu na emeryturę. Taka możliwość zarezerwowana będzie tylko dla wypłat o charakterze indywidualnym (art. 89 ust. 1 projektu).

Wysokość świadczenia małżeńskiego będzie uzależniona od wielkości środków wpłaconych na rachunek małżeński. Co miesiąc wartość tych środków będzie dzielona przez liczbę miesięcy pozostałych do wypłaty ostatniej zaplanowanej raty. Tak wyliczona kwota stanowiła będzie wysokość świadczenia małżeńskiego. Świadczenie będzie jedno dla obu małżonków.

Co istotne środki zgromadzone na rachunku małżeńskim będą podlegać dziedziczeniu w przypadku śmierci obojga małżonków. Natomiast jeżeli jeden małżonek pozostanie przy życiu, to świadczenie małżeńskie będzie mu wypłacane w całości, aż do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim.

Last modified: 23 lipca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *