Do kiedy trzeba zapłacić składki KRUS

Napisane przez | Artykuły, Blog, KRUS

Ubezpieczeni w KRUS rolnicy opłacają składki kwartalnie. Sprawdzamy terminy wpłat do KRUS w tym roku.

Wraz z końcem stycznia 2020 roku minął termin opłacenia składek do KRUS za rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2020 roku. Kolejne składki w 2020 roku należy opłacać w podanych poniżej terminach:

 • 31 stycznia za I kwartał
 • 30 kwietnia za II kwartał
 • 31 lipca za III kwartał
 • 31 października za IV kwartał

W I kwartale podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w wyniosła 94 złotych miesięcznie, czyli 282 złotych na kwartał. Z kolei składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 r. wyniosły 42 złotych miesięcznie, czyi 126 złotych kwartalnie.

Jednak łączna wysokość składki na KRUS uzależniona od wielkości gospodarstwa i dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne wygląda następująco:

 • do 50 ha – 408 zł
 • powyżej 50- do 100 ha – 747 zł
 • powyżej 100 d- 150 ha 1083 zł
 • powyżej 150 do 300 ha – 1422 zł
 • powyżej 300 ha – 1761 zł
 • domownik rolnika (niezależnie od grupy obszarowej) – 408 zł

Z kolei dla rolnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne składki są nieco wyższe:

 • do 50 ha – 690 zł
 • powyżej 50- do 100 ha – 1029 zł
 • powyżej 100 d- 150 ha 1365 zł
 • powyżej 150 do 300 ha – 1704 zł
 • powyżej 300 ha – 2043 zł
 • domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (niezależnie od grupy obszarowej) – 690 zł

Na razie nie są znane wysokości składek na kolejne kwartały.

Jeśli rolnik nie ma pieniędzy na opłacenie składek KRUS mogą składkę rozłożyć na raty – mogą dokonywać częściowych przedpłat w taki sposób, aby łączna kwota dokonanych wpłat pokryła pełną wysokość składki w obowiązującym do zapłaty terminie. Czyli można zacząć wpłacać wcześniej ale finalnie na koniec terminu wysokość wpłaty musi w pełni zostać pokryta.

Last modified: 12 lutego 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *