Seniorzy na rynku pracy – raport GUS

Napisane przez | Artykuły, Raport, Redakcja Poleca

Wg ostatnich badań Głównego Urzędu Statystycznego wśród pracujących seniorów (50+) przeważają osoby z wykształceniem zawodowym natomiast najliczniejsza grupa aktywnych zawodowo seniorek posiada wykształcenie wyższe.

Wśród zatrudnionych powyżej 50. roku życia w październiku 2016 r. największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 29,7%. Wśród mężczyzn w tej grupie wiekowej przeważali ci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (37,9%), a wśród kobiet – z wykształceniem wyższym (33,7%). Z kolei najmniej zatrudnionych mężczyzn było z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (5,0%), a kobiet – z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (6,5%).

Struktura zatrudnionych powyżej 50. roku życia według płci i poziomu wykształcenia pod koniec 2016 r.

Rozpatrując rodzaj prowadzonej działalności najwięcej osób powyżej 50. roku życia w październiku 2016 r. zatrudnionych było w przemyśle – 645,4 tys. osób (29,2%). Biorąc pod uwagę płeć, najwięcej mężczyzn pracowało w przemyśle (40,2%), a kobiet – w edukacji (25,2%).

Struktura zatrudnionych powyżej 50. roku życia według płci i sekcji PKD pod koniec 2016 r.

Co piąta zatrudniona osoba powyżej 50. roku życia w jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej w październiku 2016 r. wykonywała zawód zaliczany do grupy specjalistów – 497,5 tys. osób (22,5%). Wśród kobiet najliczniej reprezentowaną grupą zawodów byli specjaliści – 350,3 tys. osób (32,2%). Z kolei najwięcej mężczyzn wykonywało zawód z grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 289,8 tys. osób (25,9%).

Struktura zatrudnionych powyżej 50. roku życia według płci i wielkich grup zawodów pod koniec 2016 r.

 

źródło – GUS

Last modified: 23 lipca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *