Ranking: Najlepsze IKZE w formie polisy na życie z UFK

Napisane przez | Artykuły, Blog, IKZE, Indywidualne Oszczędzanie, Trendy

Według rankingu „Rzeczpospolitej”, najlepsze IKZE w formie ubezpieczenia na życie z UFK oferuje Aviva. Na podium znalazły się też: Nationale-Nederlanden i PZU Życie.

IKZE w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) prześwietlaliśmy tak samo jak IKE w tej formie (przed tygodniem, 9 listopada 2017 r.). Analizowaliśmy stopy zwrotu funduszy w czterech okresach; wzięliśmy pod uwagę fundusze akcji, obligacji, stabilnego wzrostu i pieniężne.

Tabela Rankingowa IKZE z UFK

Towarzystwa z czołówki rankingu oferują fundusze z najlepszymi wynikami. Dosyć dobrze wypadają też fundusze kapitałowe z oferty Axy, ale ten ubezpieczyciel niedawno zrezygnował z otwierania IKZE nowym klientom.

W rankingu ocenialiśmy również koszty ponoszone przez klientów. Część instytucji pobiera nie tylko opłatę za zarządzanie funduszem, ale także prowizję na rzecz ubezpieczyciela. Do tego często dochodzą np.: opłata od składki, opłata za wycofanie pieniędzy w krótkim terminie po podpisaniu umowy. Firmom, które takich opłat nie mają lub ustaliły je na niskim poziomie, przyznawaliśmy punkty.

Poza tym punkty można było zdobyć za liczbę oferowanych UFK, możliwość lokowania środków za granicą, komponent ochronny (nie tylko inwestycja, ale też świadczenie np. w razie śmierci).

Tabela Rankingowa IKZE z UFK

Maklerskie IKZE

– Kto ma przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie finansów i doświadczenie na rynku kapitałowym, może gromadzić środki na emeryturę, inwestując na giełdzie.

Konta IKZE oferują takie domy maklerskie jak: DM BOŚ, DM Banku BPS, DM BDM, DM Millennium oraz DM mBanku.

– Mając rachunek maklerski w formie IKZE, inwestor może składać zlecenia zakupu i sprzedaży np. akcji, praw poboru, warrantów, ETF, certyfikatów, obligacji czy listów zastawnych.

Last modified: 26 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *