Ranking: Najlepsze IKZE w Dobrowolnych Funduszach Emerytalnych

Napisane przez | Artykuły, Blog, IKZE, Indywidualne Oszczędzanie, Trendy

Nationale-Nederlanden utrzymał pozycję lidera, ale szybko goni go PZU.

Dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) funkcjonują od 2012 r. Są prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), czyli firmy zarządzające OFE. Ich polityka inwestycyjna jest zbliżona do tej realizowanej przez fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji.

DFE jest oferowane przez siedem towarzystw emerytalnych. Wszystkie umożliwiają założenie IKZE. Oceniając DFE, wzięliśmy pod uwagę ich wyniki inwestycyjne w okresie roku, dwóch, trzech, czterech i pięciu lat. Drugim kryterium były opłaty pobierane przez PTE. Oferty nie ocenialiśmy, gdyż każde PTE proponuje tylko jeden fundusz.

Najwięcej punktów w rankingu zdobył Nationale-Nederlanden; tak samo było przed rokiem. Na drugim miejscu znalazł się PZU, a na trzecim MetLife.

Tabela Rankingowa IKZE w DFE

Zwycięzca zgromadził prawie 84 pkt na 100 możliwych, co oznacza dość mocny spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z kolei drugi w kolejności PZU bardzo mocno poprawił swoje wyniki w ostatnim czasie i zbliżył się do lidera. Trzeci MetLife zgromadził niemal o połowę mniej punktów.

Wyniki inwestycyjne dobrowolnych funduszy emerytalnych są bardzo dobre. W ciągu ostatniego roku (od października 2016 r. do końca września 2017 r.) średnia stopa zwrotu DFE wyniosła ponad 9 proc. Najlepszy pod tym względem PZU zarobił prawie 21 proc., kolejne: Allianz i Pekao – po 11 proc.

Wyniki są świetne także w pięcioletnim okresie. Tu także najlepszy jest DFE PZU (137 proc.). Nationale-Nederlanden zarobił 135 proc., a MetLife – 106 proc.

Zarządzającym na pewno pomaga to, że DFE są dosyć małymi funduszami; największe mają po ok. 40 mln zł aktywów. W takiej sytuacji łatwiej jest aktywnie lokować pozyskane od klientów środki. Przekłada się to na większą efektywność.

Podstawowe zalety DFE to, oprócz niezłych wyników, klarowna struktura opłat (za zarządzanie i od składki) oraz jasna polityka inwestycyjna.

Last modified: 26 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *