Ranking IKZE w DFE: Proste i tanie inwestowanie

Napisane przez | Artykuły, Blog, IKZE

Dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) funkcjonują od 2012 r. Są prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), czyli firmy zarządzające OFE. Ich polityka inwestycyjna jest zbliżona do tej realizowanej przez fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji.

DFE jest oferowane przez siedem towarzystw emerytalnych. Wszystkie umożliwiają założenie IKZE. Oceniając DFE, wzięliśmy pod uwagę ich wyniki inwestycyjne w okresie roku, dwóch, trzech, czterech i pięciu lat. Drugim kryterium były opłaty pobierane przez PTE. Oferty nie ocenialiśmy, gdyż każde PTE proponuje tylko jeden fundusz.

Najwięcej punktów w rankingu zdobył Nationale-Nederlanden, na drugim miejscu znalazł się PZU, a na trzecim PKO.

Pełne zestawienie stóp zwrotu IKZE w DFE

Wyniki inwestycyjne dobrowolnych funduszy emerytalnych są bardzo dobre w długim okresie, ale niestety ostatnio znacznie się pogorszyły. Będziemy się bacznie przyglądać, czy jest to tylko chwilowe wyhamowanie ze względu na słabość giełdy .

W ciągu ostatniego roku (od marca 2017 do końca marca 2018 r.) średnia stopa zwrotu DFE była ujemna i wyniosła -0,7 proc. W okresie pięciu lat średni wynik DFE to niemal 50 proc. Zarządzające funduszami PTE mają dość klarowną strukturę kosztów ponoszonych przez klienta. Generalnie DFE okazują się stosunkowo tanie z punktu widzenia inwestora. Opłata za zarządzanie w większości z nich wynosi 2–2,5 proc. Część PTE pobiera także dodatkową opłatę po przekroczeniu określonego poziomu zysków.

Opłata od składki jest bardzo zróżnicowana. Część PTE pobiera ją jednorazowo podczas zakładania IKE w DFE. Inne inkasują prowizję przy wpłacaniu przez klienta pieniędzy. Ich wysokość różni się w zależności od wielkości aktywów bądź długości okresu prowadzenia konta.

W kontekście mglistych planów likwidacji OFE nie wiadomo jednak, jaka będzie przyszłość dobrowolnych funduszy emerytalnych.

Pełne zestawienie stóp zwrotu IKZE w DFE

Tylko jeden bank

IKZE w formie lokaty bankowej to bardzo proste rozwiązanie. Klient podpisuje umowę o założenie depozytu, a bank nalicza odsetki.

Obecnie tylko jeden bank komercyjny, ING Bank Śląski, oferuje IKZE w formie rachunku oszczędnościowego. Jego oprocentowanie wynosi zaledwie 0,7 proc. w skali roku (miesięczna kapitalizacja odsetek). Tak niska stawka to pośrednio efekt rekordowo niskich stóp procentowych ustalanych przez RPP. IKZE oferują też banki spółdzielcze. Tam oprocentowanie bywa wyższe, przekraczając nawet 3 proc. w skali roku. Nasze zestawienie tych ofert nie uwzględnia

Last modified: 23 lipca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *