Ranking: Najlepsze IKE w UFK

Według rankingu „Rzeczpospolitej” najlepsze IKE w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) oferuje Aviva. W pierwszej trójce znalazły się jeszcze towarzystwa: Nationale-Nederlanden oraz PZU Życie.

IKE w firmie ubezpieczeniowej cieszy się największą popularnością (w porównaniu z innymi formami, np. IKE w TFI, w banku, w biurze maklerskim). Spośród niemal 1 mln kont emerytalnych, IKE prowadzone przez ubezpieczycieli stanowią 60 proc. Jednak zaledwie jedna piąta tych kont jest aktywna. Na pozostałe nie wpłynęła w ciągu ostatniego roku żadna suma.

Nie tylko stopy zwrotu

IKE w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) ocenialiśmy podobnie jak te prowadzone przez TFI. Analizowaliśmy stopy zwrotu funduszy w czterech okresach (wzięliśmy pod uwagę fundusze akcji, obligacji, stabilnego wzrostu i pieniężne).

Pod względem wyników bezapelacyjnie najlepiej wypadła Aviva. Zapewniło jej to zwycięstwo w całym rankingu. Za stopy zwrotu Aviva dostała 44 punkty na 64 możliwe do zdobycia w tej kategorii. Za nią uplasował się Nationale-Nederlanden (37 pkt), a dalej PZU Życie (35 pkt).

Jednak dobre wyniki w przeszłości to nie wszystko. Bardzo ważne są także opłaty. Podobnie jak w TFI ich wysokość w dużym stopniu zależy od polityki inwestycyjnej danego funduszu; im bardziej ryzykowna, tym wyższa opłata za zarządzanie. W przypadku polisy z UFK w ramach jednej umowy może występować kilka różnych opłat za zarządzanie. Dlatego warto bardzo dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem. Część instytucji pobiera nie tylko opłatę za zarządzanie funduszem, ale także prowizję administracyjną na rzecz ubezpieczyciela. Do tego często dochodzą inne dodatkowe koszty, np. opłata od składki. Sprawdziliśmy więc opłaty. Im były niższe, tym IKE w danym towarzystwie otrzymywało więcej punktów.

Podobnie jak w przypadku TFI doceniliśmy także różnorodność oferty. Skupiliśmy się na takich cechach jak: liczba oferowanych UFK, możliwość lokowania środków za granicą, wbudowany komponent ochronny (ubezpieczenie z UFK nie tylko pozwala inwestować środki poprzez fundusze, ale zapewnia też świadczenie np. w razie śmierci).

Tabela Rankingowa IKE w UFK

Uwaga na umowy

Gdy mamy ubezpieczenie z UFK, wpłacane przez nas pieniądze są głównie lokowane w funduszach, które możemy dobrać stosownie do naszych preferencji i okresu oszczędzania. Jeśli dodatkowo korzystamy z ochrony ubezpieczeniowej, część składki jest przeznaczana na jej opłacenie.

Decydując się na ubezpieczenie z UFK od razu powinniśmy założyć, że będziemy wpłacać środki systematycznie i przez długi okres. Na szczęście po zmianie przepisów klient, który rezygnuje z polisy po pierwszej rocznicy podpisania umowy, zapłaci maksymalnie 4 proc. wpłaconej składki. Nowe regulacje nie dotyczą jednak umów zawartych przed tą zmianą.

Ubezpieczenie czy inwestycja

Zakładając IKE w towarzystwie ubezpieczeniowym możemy połączyć oszczędzanie z ubezpieczeniem, z tym że na ogół część ubezpieczeniowa jest niewielka. Spośród sześciu firm, które mają w ofercie IKE, cztery (Aviva, PZU Życie, Allianz i SKOK) proponują takie konto przede wszystkim jako inwestycję; towarzyszy jej polisa z symboliczną sumą ubezpieczenia. Natomiast w pozostałych towarzystwach: Nationale-Nederlanden i Generali indywidualne konto emerytalne musi być częścią pakietu ubezpieczeń, w tym ochronnych. Podejmując decyzję o wyborze IKE z UFK musimy się więc zastanowić, co jest dla nas bardziej istotne: ubezpieczenie czy gromadzenie oszczędności. Przy okazji budowy kapitału emerytalnego możemy zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową (za którą rzecz jasna musimy dodatkowo zapłacić), ale możemy też te dwie rzeczy potraktować oddzielnie.

Tabela Rankingowa IKE w UFK

Last modified: 26 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *