Ranking IKE: Dobrowolne fundusze emerytalne mocno obniżają loty

Napisane przez | Artykuły, Blog, IKE

Oceniając DFE, posłużyliśmy się takimi samymi kryteriami, jakie zastosowaliśmy przy IKE w formie funduszu inwestycyjnego i IKE w formie polisy na życie z UFK.

Wzięliśmy pod uwagę wyniki inwestycyjne w okresie roku, dwóch, trzech, czterech i pięciu lat (tyle istnieją DFE). Najwięcej punktów w rankingu DFE zdobył fundusz Nationale-Nederlanden. Na drugim miejscu znalazł się MetLife, a na trzecim PKO.

Zarządzające DFE powszechne towarzystwa emerytalne utworzyły sześć lat temu fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji. Oferuje je obecnie osiem towarzystw, przy czym IKE dostępne jest tylko w czterech. Z naszego zestawienia wykluczyliśmy też DFE Generali, który nie prowadzi sprzedaży swoich jednostek.

Wyniki inwestycyjne dobrowolnych funduszy emerytalnych są niezłe, chociaż ostatnio znacząco się pogorszyły. Średnia stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy DFE, które oferują IKE byłą ujemna i wyniosła -0,7 proc. Najlepszy Allianz zarobił w tym czasie dla klientów 3,1 proc., drugi w kolejności PKO – 2,8 proc., a trzeci MetLife był minimalnie poniżej zera. Znacznie lepiej wyglądają stopy zwrotu DFE w długim terminie 5 lat. Wygrywa Nationale-Nederlanden osiągnął stopę zwrotu w wysokości 102 proc., drugi jest MetLife – 93 proc., a trzeci PKO – 31 proc.

Można więc uznać, że ostatnie osłabienie wyników to efekt pogorszenia się obrazu warszawskiej giełdy. Na razie DFE wciąż wyglądają na bardzo ciekawe produkty w kontekście oszczędzania na emeryturę, ale będziemy bacznie się im przyglądać.

Oprócz wyników inwestycyjnych w rankingu braliśmy pod uwagę wysokość opłat, zarówno za zarządzanie, jak i od składki. PTE mają dość klarowną strukturę kosztów ponoszonych przez klienta. Generalnie DFE okazują się stosunkowo tanie z punktu widzenia inwestora.

Opłata za zarządzanie w większości z nich wynosi 2 – 2,5 proc. Część PTE pobiera także dodatkową opłatę po przekroczeniu określonego poziomu zysków. Najlepiej pod względem wysokości opłat za zarządzanie wypada DFE Nationale- -Nederlanden.

Na kolejnej pozycji znajdują się ex aequo: PKO DFE, Allianz DFE i MetLife DFE. Opłata od składki jest bardzo zróżnicowana. Część PTE pobiera ją jednorazowo podczas zakładania IKE w DFE. Inne inkasują prowizję przy wpłacaniu przez klienta pieniędzy. Ich wysokość różni się w zależności od wielkości aktywów bądź długości okresu prowadzenia konta.

W tej kategorii także najkorzystniejsza dla klienta jest oferta Nationale-Nederlanden. Firma ta pobiera jednorazowo 80 zł. Dalej są: PKO (jednorazowo 300 zł) i MetLife (500 zł jednorazowo). Różnorodności oferty DFE nie ocenialiśmy (tak jak w przypadku TFI i ubezpieczycieli), ponieważ są to pojedyncze fundusze. Klient nie ma możliwości wyboru między różnymi strategiami. Musi zaakceptować politykę inwestycyjną danego DFE.

Pełne zestawienie stóp zwrotu IKE w DFE

Ciekawa alternatywna dla ostrożnych

Z myślą o tych, którzy cenią bezpieczeństwo i chcą trzymać kapitał na emeryturę w obligacjach skarbowych, zostało stworzone konto IKE-Obligacje.

Można je założyć w wybranych oddziałach PKO BP bądź punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP. Na rachunku IKE-Obligacje można deponować różne rodzaje obligacji oszczędnościowych sprzedawanych w PKO BP (dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie, i dziesięcioletnie).

Po założeniu Konta IKE-Obligacje i określeniu jakie obligacje i w jakich proporcjach (udział procentowy danego rodzaju obligacji) mają być w przyszłości nabywane za środki wpływające na konto, wystarczy dokonać wpłaty za nabywane obligacje. Wpłat na Konto IKE-Obligacje można dokonywać gotówką lub przelewem pieniężnym.

Jak wynika z naszych szacunków, jeśli ktoś kupił skarbowe obligacje dziesięcioletnie w 2004 r., a po ich wykupie przez Ministerstwo Finansów reinwestował pieniądze w podobne papiery skarbowe, do dziś zarobił ponad 95 proc. Do najważniejszych argumentów, które przemawiają za gromadzeniem oszczędności na koncie IKE-Obligacje, należy zaliczyć: nieopodatkowane zyski (po spełnieniu warunków dotyczących m.in. długości okresu oszczędzania), bezpieczeństwo gwarantowane przez Skarb Państwa, niskie opłaty za prowadzenie konta (od zera do 0,16 proc. rocznie).

Oprocentowanie dwulatek wyemitowanych w kwietniu 2018 r. wynosi 2,1 proc. rocznie, trzylatek – 2,2 proc. w pierwszym sześciomiesięcznym okresie, czterolatek – 2,4 proc.w pierwszym roku, a dziesięciolatek 2,7 proc. w pierwszym roku inwestycji.

W kolejnych latach oprocentowanie tych papierów wynosi konkretną stawkę od 1,25 proc. do 1,75 proc. powiększoną o stopę inflacji w danym roku. Jest to więc bardzo ciekawy instrument chroniący nasze oszczędności przed skutkami inflacji i dający nam bardzo bezpieczne i regularne zyski z inwestycji emerytalnych.

Pełne zestawienie stóp zwrotu IKE w DFE

Last modified: 23 kwietnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *