Ranking IKE: Coś dla giełdowych graczy

Napisane przez | Artykuły, Blog, IKE

IKE w formie rachunku inwestycyjnego oferuje sześć domów maklerskich. To, ile uda się zarobić, zależy od indywidualnych decyzji inwestorów (wynik na każdym rachunku jest inny). Dlatego w naszej ocenie skupiliśmy się na kosztach ponoszonych przez klientów.

Darmowe prowadzenie IKE oferują cztery biura: DM BOŚ, DM Banku BPS, DM BDM oraz DM mBanku. Inwestor płaci tam tylko standardową prowizję od transakcji, wynoszącą 0,13 – 0,39 proc. przy zakupie lub sprzedaży akcji oraz 0,13-019 proc. w przypadku obligacji (nie mniej niż 3 – 5,95 zł). Najniższą kwotową i najniższe prowizje pobiera Dom Maklerski Banku BPS .

Kwoty te mają znaczenie, zwłaszcza jeśli często przeprowadzamy transakcje. Dlatego ofertę DM Banku BPS można uznać za najkorzystniejszą. Pamiętajmy jednak, że stawki te obowiązują w biurach przy transakcjach przeprowadzanych drogą elektroniczną.

Koszty związane z IKE w formie rachunku maklerskiego są stosunkowo niskie. Inną zaletą takich kont emerytalnych jest duży wybór instrumentów finansowych. Można inwestować nie tylko w akcje spółek giełdowych (w tym na NewConnect), ale też w obligacje (skarbowe notowane na giełdzie, korporacyjne, komunalne), prawa poboru, ETF (fundusze naśladujące indeksy giełdowe) czy produkty strukturyzowane. Niedopuszczalne jest natomiast inwestowanie w instrumenty pochodne (opcje i kontrakty terminowe).

Last modified: 23 kwietnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *