Premier chce wpisać prywatność PPK i IKE do Konstytucji RP

Napisane przez | Artykuły, IKE, PPK, Redakcja Poleca

Morawiecki w swoim exposé zwrócił się do pozostałych ugrupowań sejmowych z propozycją zmiany Konstytucji RP, by zagwarantować w niej prywatność środków gromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) i na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE).

– Nasz program jest programem zainicjowanym przez rząd, ale oszczędności, które gromadzą w nich Polacy, są środkami w pełni prywatnymi i dziedziczonymi. Ale jednocześnie rozumiemy nieufność Polaków do systemu – nie wzięła się ona znikąd. Dlatego mam propozycję do wszystkich siedzących tutaj na sali: naprawmy to wspólnie, zmieńmy Konstytucję RP tak, by zagwarantować środki w PPK i IKE, zagwarantować ich prywatność i ochronę – tak możemy odzyskać zaufanie obywateli – powiedział Morawiecki w Sejmie.

Eksperci twierdzą, że  ma to taki sam sens, jak wprowadzenie konstytucyjnej gwarancji względem naszego samochodu.

Czytaj także: OFE stopniowo staną się IKE. To kluczowe daty

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Reforma związana z tworzeniem PPK ruszyła 1 lipca i objęła na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.

Na początku listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Opcją domyślną dla członków OFE będą indywidualne konta emerytalne. Środki zgromadzone na IKE będą w całości prywatne i dziedziczone. Będzie je można wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego, zgodnie z pierwotnymi celami reformy z 1999 r.

Czytaj także: PPK- jak to robią inni na świecie

Opinia

Adrian Prusik, ekspert Instytutu Emerytalnego, radca prawny w kancelarii „Wojewódka i Wspólnicy”

Zawarta w exposé propozycja konstytucyjnej gwarancji „prywatności i ochrony” PPK i IKE ma taki sam sens, jak wprowadzenie konstytucyjnej gwarancji względem naszego samochodu. Realny skutek mogłoby mieć jednak konstytucyjna gwarancja stawek podatkowych i ulg, z których w przyszłości mamy skorzystać w III filarze emerytalnym.

Środki gromadzone w pracowniczych planach kapitałowych a także na indywidualnych kontach emerytalnych są prywatnymi środkami obywateli. Nie ma co do tego wątpliwości. Zresztą, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych prywatną własność środków PPK potwierdza wprost w art. 3 ust. 2. Warto też zauważyć, że zakaz „nacjonalizacji” naszej własności jest już sformułowany w Konstytucji i wynika z jej art. 21 ust. 2. W myśl tego przepisu „wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem”, co w praktyce uniemożliwia nacjonalizację środków pieniężnych w PPK i IKE.

Znaczenie mogłoby mieć jedynie wprowadzenie do Konstytucji gwarancji dotychczasowego modelu podatkowego i zachowania istniejących dzisiaj ulg podatkowych, co powinno jednak dotyczyć nie tylko PPK i IKE, ale także innych III-filarowych instytucji (IKZE, PPE). Nie jest bowiem potrzebna nacjonalizacja środków PPK, jeżeli władza polityczna może ten sam efekt osiągnąć poprzez odpowiednie zwiększenie podatków w przyszłości. Notabene z takiego „wytrychu” chce skorzystać sam premier Morawiecki, nakładając na kapitał zgromadzony w OFE nowy 15% podatek, korzystając z okazji przekształcenia II filara emerytalnego.

Propozycja dodatkowej gwarancji „prywatności i  ochrony” czegoś co jest naszą własnością zdaje się być obliczona wyłącznie na osiągnięcie efektu psychologicznego i budowę zaufania. Tak samo można byłoby rozważać propozycję gwarantowania praw do naszego samochodu lub do środków na rachunku bankowym.

Czy taka propozycja może coś zmienić? To pytanie o to, czy Polacy pokładają ufność w Konstytucji.

Mam co do tego wątpliwości, gdyż kwestią PPK zajmuję się zawodowo, a na pytanie o ryzyko nacjonalizacji i scenariusza „OFE-bis” odpowiadałem wielokrotnie. W każdej swojej wypowiedzi powoływałem się na przepisy Konstytucji, które takiej nacjonalizacji  mogłyby zabraniać. Niezależnie od tego, czy odpowiedzi tej słuchali przedstawiciele biznesu, czy też przedstawiciele pracowników, przywoływanie Konstytucji u każdego wywoływało wiele mówiący uśmiech.

Zanim zbuduje się zaufanie do PPK, trzeba byłoby najpierw odbudować zaufanie do prawa i Konstytucji.

Last modified: 19 listopada 2019

One Response to :
Premier chce wpisać prywatność PPK i IKE do Konstytucji RP

  1. maryśka napisał(a):

    To niech wpisuje, ja nie mam nic do tego tak szczerze. Jeśli to ma jeszcze bardziej zagwarantować prywatność moich pieniędzy to bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *