Polacy chcą decydować, kto będzie zarządzał ich pieniędzmi w PPK

Napisane przez | Artykuły, Blog, PPK

Prawie połowa Polaków uważa, że wprowadzenie PPK to dobry pomysł, przy założeniu, że pracownik będzie odkładał pewną kwotę, a drugie tyle dokładać będzie jego pracodawca – wynika z badania instytutu IBRiS.

Przeciwnego zdania jest 35,4 proc. respondentów. Z badania wynika jednocześnie, że 50,2 proc. badanych chciałoby uczestniczyć w PPK. 36 proc. Polaków nie jest zainteresowanych tego typu programem.

Co ciekawe, aż 81,3 proc. Polaków chciałoby móc wybrać, która instytucja będzie zarządzała pieniędzmi odkładanymi na emeryturę w ramach PPK. 18,7 proc. badanych takiego wyboru nie potrzebuje lub nie ma zdania na ten temat.

33,3 proc. badanych podkreśla, że pieniądze zgromadzone w PPK będą to ich prywatne środki. W ich oczach to najważniejsza zaleta przemawiająca za oszczędzaniem w programie.

Niemal równie istotna jest możliwość samodzielnego decydowania o wykorzystaniu i sposobie wypłaty pieniędzy zgromadzonych w ramach PPK (27,7 proc.).

Dla 7,3 proc. badanych największą zachętą do udziału w PPK byłaby dopłata ze strony pracodawcy, a dla 6,9 proc. preferencje podatkowe ze strony państwa.

Blisko 45 proc. Polaków uważa, że najlepiej, aby prywatne instytucje finansowe pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego zarządzały pieniędzmi zgromadzonymi w PPK. 37 proc. respondentów wskazało, że takimi środkami powinien zarządzać specjalny fundusz państwowy.

– Ponad połowa Polaków zadeklarowała wolę partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Decyzję o uczestnictwie warunkuje jednak gwarancja prywatności gromadzonych oszczędności i wynikająca z niej możliwość samodzielnego dysponowania gromadzonymi pieniędzmi oraz wyboru podmiotu, który będzie nimi zarządzał. Polacy preferują instytucje finansowe z rynkowym stażem – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

– W interesie oszczędzających i w zgodzie z ich preferencjami będzie poszerzenie katalogu instytucji zarządzających PPK o Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które mają w tym zakresie ogromne doświadczenie oraz udokumentowane, bardzo dobre wyniki – dodaje.

Last modified: 28 marca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *