Pierwszy kompleksowy raport o PPK

Napisane przez | Artykuły, Blog, PPK, Raport

Instytut Emerytalny przyjrzał się wybranym aspektom prawnym Pracowniczych Planów Kapitałowych.  Przygotowany raport może być istotnym głosem w dyskusji nad finalnym kształtem PPK.

Raport skierowany jest przede wszystkim do fachowców zaangażowanych w budowę nowego rynku emerytalnego (pracodawcy, instytucje finansowe, podmioty zaangażowane w proces legislacyjny, etc.). Ale przyszli uczestnicy PPK (pracownicy, studenci, etc.) również znajdą szereg interesujących informacji dla siebie. Szerokie audytorium zaciekawią te fragmenty raportu, które dotyczą składki na PPK, umowy o prowadzenie PPK (umowa między pracownikiem a instytucją finansową) oraz świadczeń z PPK.

Z naukowego punktu widzenia czuć pewien niedosyt wynikający z braku odrębnego rozdziału dotyczącego polityki inwestycyjnej w ramach PPK. Choć należy dodać, że tematyka ta pojawia się we wszystkich częściach opracowania.

Podsumowując należy podkreślić, że przygotowanie całościowego raportu w tak krótkim czasie wymagało ogromnego nakładu pracy ze strony autorów. Pomimo tego twórcy opracowania bardzo dobrze wywiązali się z głównego celu, jakim było udzielenie odpowiedzi na węzłowe zagadnienia prawne dotyczące tworzenia i funkcjonowania rynku PPK.

Raport przygotowany został przez ekspertów Instytutu Emerytalnego dr. Macieja Balcerowskiego i mec. Adriana Prusika.

Opracowanie analizuje wszystkie najważniejsze aspekty prawne PPK i niewątpliwie jest to jeden z ważniejszych głosów w dyskusji nad finalnym kształtem ustawy o PPK.

Wybrane aspekty PPK – raport

lub

Raporty i analizy

Last modified: 10 kwietnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *