OFE zarobiły 28,4 mld zł dla swoich klientów

Napisane przez | Artykuły, Blog, OFE

Ubiegły rok był dobry dla otwartych funduszy emerytalnych, których aktywa urosły o 17 proc. Spadła natomiast liczba członków OFE z 16,4 do 16,1 mln.

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych po czterech kwartałach 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł – podaje Komisja Nadzoru Finansowego w kwartalnym biuletynie na temat rynku OFE. To właśnie tyle fundusze zarobiły dla swoich klientów. W 2016 r. wynik finansowy OFE wyniósł 13,7 mld zł.

Aktywa OFE urosły w ciągu roku ze 153,9 mld zł do 179,95 mld zł na koniec 2017 r., głównie dzięki poprawie koniunktury na warszawskim parkiecie.

– Od lat wypracowujemy dobre stopy zwrotu dla przyszłych emerytów. OFE w długim okresie powinno dawać wyniki powyżej inflacji – mówi Paweł Michalik, prezes zarządu AXA PTE.

Obniżenie wieku emerytalnego z początkiem października 2017 r. uszczupliło stan aktywów OFE. Do końca roku do ZUS wpłynęło 424 tys. wniosków o przejście na emeryturę z tego właśnie powodu, skutkiem czego OFE przekazały do ZUS w ramach tzw. suwaka aktywa warte 3 mld zł.

W tym czasie składki przekazane z ZUS do OFE wyniosły 724 mln zł. Od początku istnienia funduszy, czyli od 1999 r., ZUS przekazał do OFE prawie 213 mld zł.

– Wyniki OFE, również za ostatni kwartał minionego roku, dowodzą, że fundusze emerytalne to jedne z najbardziej efektywnych w Polsce form pomnażania kapitału – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. – Wynika to m.in. z doświadczenia i kompetencji zgromadzonych w PTE, instytucjach zarządzających tymi funduszami – uważa.

PTE liczą na to, że zyskają na zapowiadanym od dawna wprowadzeniu pracowniczych planów kapitałowych (PPK), których szczegóły Ministerstwo Finansów prawdopodobnie poda 14 lutego.

– PTE, jako jedna z kategorii podmiotów dopuszczonych do zarządzania PPK, niewątpliwie przyczynią się do osiągania wysokich stóp zwrotu z kapitału gromadzonego przez przyszłych emerytów, a w konsekwencji do wysokiego poziomu partycypacji – podkreśla Małgorzata Rusewicz. – Dzięki temu skorzystają nie tylko oszczędzający, ale również przedsiębiorcy.

Członków funduszy jest coraz mniej. Na 31 grudnia 2017 r. OFE miały 16,1 mln członków, podczas gdy rok wcześniej było ich 16,4 mln. Jedynym, któremu przybyło członków, jest Aegon. Co ciekawe, jest to fundusz, który osiągnął najniższą stopę zwrotu od początku istnienia, najsłabiej wypadł również w ubiegłym roku.

Spadek liczby członków wiąże się z osiąganiem wieku emerytalnego przez członków funduszy. Nowych klientów zaś nie przybywa. Osoby wchodzące na rynek pracy po reformie z 2014 r., marginalizującej OFE, rzadko decydują się na członkostwo w funduszu emerytalnym.

Najwięcej osób, bo 3 mln, uczestniczy w OFE Nationale-Nederlande, 2,6 mln osób zgromadził Aviva BZ-WBK, a 2,1 mln PZU „Złota Jesień”. Najmniejszym, z 327 tys. członków, jest Pekao OFE. Na koniec 2017 r. fundusze miały ulokowane w akcjach polskich 141,9 mld zł, czyli prawie 80 proc. aktywów netto.

Rząd planuje rewolucje w II filarze emerytalnym. Około 75 proc. aktywów netto OFE ma zostać przekształcone w aktywa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych. Pozostałe 25 proc. ma trafić do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Zostaną one także zapisane na naszych subkontach w ZUS. OFE do FRD transferowane miałyby być tylko płynne aktywa inne niż polskie akcje. Może zatem powstać problem nadwyżki akcji.

– Wciąż nie znamy kształtu reformy, nie wiemy, czy będą musiały oddać aktywa i jakie: tylko środki pieniężne czy też akcje – podnosi Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM. – OFE mają sporo płynnych aktywów, w tym zagranicznych, ale każde uregulowanie, które miałoby skutkować koniecznością wyprzedaży akcji polskich przez fundusze, odbyłoby się ze szkodą dla inwestorów, którzy ulokowali swoje środki na GPW.

Jak przewiduje Materna, rząd raczej takiej okoliczności chciałby uniknąć, gdyż podważyłoby to zaufanie do PPK już na starcie. Prawdopodobnie więc zostanie przyjęte inne rozwiązanie.

– W związku z tym udział akcji w portfelach nie ma znaczenia – dodaje Materna.

Last modified: 28 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *