OFE stopniowo staną się IKE. To kluczowe daty

Napisane przez | Artykuły, IKE, OFE, Redakcja Poleca

Środki z otwartych funduszy emerytalnych zostaną przeniesione na indywidualne konta emerytalne oraz do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z końcem lipca 2020 r.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Projekt zakłada stopniowe przekształcenie OFE w IKE.

Czytaj także: To już koniec OFE. Po 20 latach fundusze przejdą do historii

Poniżej wymieniono kluczowe dla tego procesu daty na 2020 rok, wynikające z projektu ustawy:

 • 1 stycznia – wejście w życie ustawy, zakończenie odprowadzania części składek na ubezpieczenie społeczne (2,92 proc. wynagrodzenia) do OFE,
 • od 1 stycznia do 30 marca – termin na złożenie przez uczestnika deklaracji o przeniesienie środków do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (opcją domyślną jest automatyczne przeniesienie zgromadzonych w OFE środków na IKE),
 • 31 marca – zaprzestanie umarzania jednostek przez OFE w ramach tzw. suwaka,
 • 30 maja – powstanie zobowiązania OFE wobec FUS o wartości 15 proc. aktywów netto zapisanych na rachunkach OFE (opłata przekształceniowa),
 • z końcem lipca środki z OFE zostaną przeniesione do IKE/FUS,
 • 31 października – przekazanie do FUS pierwszej z dwóch transzy w ramach opłaty przekształceniowej, w wysokości 70 proc. naliczonego na koniec maja zobowiązania (pozostała część ma zostać przekazana 31 października 2021 r.).

Przyjęta wersja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne przewiduje, że łączna wartość lokat aktywów subfunduszu emerytalnego w akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji oraz akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być mniejsza niż:

Przyjęta wersja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne przewiduje, że łączna wartość lokat aktywów subfunduszu emerytalnego w akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji oraz akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być mniejsza niż:

 • 80 proc. wartości tych aktywów na dzień 29 maja 2020 r.;
 • 88 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 • 92 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2021 r.;
 • 90 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • 88 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • 86 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 • 84 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2025 r.;
 • 82 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2026 r.;
 • 80 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2027 r.;
 • 78 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2028 r.;
 • 76 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2029 r.;
 • 74 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2030 r.;
 • 72 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2031 r.;
 • 70 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2032 r.

Z projektu wynika, że aktywa netto OFE, które zostaną przekształcone w IKE, zostaną podzielone na dwa subfundusze: główny – emerytalny i przedemerytalny – uwzględniający stopniowe przenoszenie do niego środków uczestników na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Limit subfunduszu przedemerytalnego alokacji w akcje został ustalony na poziomie 15 proc. aktywów, wobec 30 proc. w pierwotnym projekcie z maja tego roku.

Tak samo jak w pierwotnej wersji, obecny projekt zakłada przekazanie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tzw. opłaty przekształceniowej. W dniu 30 marca 2020 r. ma powstać zobowiązanie OFE o wartości 15 proc. aktywów netto, przenoszone do FUS w dwóch transzach odpowiednio 70 i 30 proc. wartości zobowiązania (po 50 proc. poprzednio) do 31 października 2020 r. pierwsza i do 31 października 2021 r. druga. Obliczona w ten sposób opłata ma być potrącana ze środków subfunduszu emerytalnego.

Na koniec września OFE miały 75,4 proc. aktywów pod zarządzaniem ulokowanych w krajowych akcjach.

Last modified: 12 listopada 2019

One Response to :
OFE stopniowo staną się IKE. To kluczowe daty

 1. maryśka napisał(a):

  No i spoko. Program może lepiej żeby już powoli całkowicie wygasał, bo chyba i tak ludzie jakoś średnio byli nim zafascynowani i ogólnie zainteresowani. Teraz lepiej niech te pracownicze plany kapitałowe się rozwijają bo są bardziej korzystniejsze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *