Ranking IKZE w TFI. Mocny skok PKO

Napisane przez | Artykuły, Blog, IKZE

Wśród TFI oferujących IKZE w formie funduszu inwestycyjnego trzy pierwsze miejsca zajęły: PKO, Skarbiec oraz Union Investment.

Podobnie jak w przypadku zestawienia IKE przed tygodniem, ocenialiśmy: stopy zwrotu z inwestycji, zróżnicowanie oferty oraz opłaty pobierane od klientów. Najwięcej punktów przyznawaliśmy za wyniki inwestycyjne.

Pełne zestawienie stóp zwrotu IKZE w TFI

Analizowaliśmy rezultaty funduszy każdego TFI należących do czterech grup: akcji, obligacji, stabilnego wzrostu, pieniężne; oczywiście były to wyłącznie fundusze dostępne w ramach IKZE. Wzięliśmy pod uwagę cztery okresy: rok, ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat. W tej kategorii rankingu wysokie oceny uzyskały: Union Investment, Skarbiec oraz PKO.

Sprawdziliśmy też zróżnicowanie oferty poszczególnych TFI. Liczyła się ilość dostępnych funduszy; to, czy w ofercie znajdują się fundusze inwestujące za granicą; czy TFI proponuje produkty z gotową strategią inwestycyjną albo ma portfel przygotowany specjalnie pod kątem IKZE. W tej kategorii bardzo dobrze wypadły: Pekao, Rockbridge i Axa.

Duży wpływ na wyniki długoterminowej inwestycji mają opłaty pobierane przez instytucje zarządzające naszymi oszczędnościami. Przygotowując ranking, policzyliśmy średnie opłaty pobierane przez TFI za zarządzanie (przeciętna opłata wyliczona na podstawie stawek obowiązujących w funduszu akcyjnym, obligacyjnym, stabilnego wzrostu i pieniężnym). Sprawdziliśmy także, czy dane TFI pobiera opłaty za założenie IKZE oraz czy potrąca prowizję od wpłacanych składek.

Najkorzystniejsze dla klienta opłaty są w PKO, Axa i NN Investment Partners. W funduszach inwestycyjnych występują stosunkowo przejrzyste opłaty. Jest to opłata od składki, za zarządzanie aktywami oraz za zerwanie umowy w ciągu pierwszych 12 miesięcy oszczędzania. Trzeba się także liczyć z opłatą za konwersję (zamianę) czy umorzenie jednostek.

Decydując się na IKZE w formie funduszu inwestycyjnego, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na wysokość opłaty za zarządzanie aktywami. Ma ona największe znaczenie dla efektywności inwestycji. Im niższa opłata za zarządzanie, tym lepiej. Generalna zasada jest taka, że im więcej fundusz inwestuje w akcje, tym wyższą opłatę inkasuje.

Umowę o prowadzenie IKZE w formie funduszu inwestycyjnego podpisujemy z TFI mającym taką ofertę. Nasze wpłaty mogą być lokowane w różnych funduszach. W ofercie niektórych TFI jest nawet kilkanaście do wyboru – z odmiennymi strategiami inwestycyjnymi. Część TFI przygotowała specjalne fundusze dla oszczędzających na IKZE, dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych (im starszy klient, tym bezpieczniej inwestowane są jego pieniądze).

Pełne zestawienie stóp zwrotu IKZE w TFI

Chcesz kupić akcje i obligacje? Załóż rachunek maklerski

– Jeśli chcemy inwestować w obligacje skarbowe z myślą o emeryturze i korzystać ze zwolnienia podatkowego, możemy założyć IKE-Obligacje. Na tym koncie wolno nam deponować wszystkie rodzaje skarbowych papierów oszczędnościowych sprzedawanych w PKO BP, przeznaczonych specjalnie dla indywidualnych klientów.

– Niestety, analogicznego konta IKZE-Obligacje nie ma. Zwolennicy papierów skarbowych mogą skorzystać z innej opcji. Obligacje (ale nie oszczędnościowe, lecz hurtowe) można kupować na giełdzie. W tym celu trzeba założyć rachunek w biurze maklerskim.

– Rachunek maklerski może mieć formę IKZE. Wtedy wpłaty na konto (do wysokości limitu) odliczymy od podstawy opodatkowania i unikniemy 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. Ale uwaga: IKZE proponują tylko niektóre domy maklerskie.

– Zakup obligacji skarbowych na giełdzie jest dużo bardziej skomplikowany niż zakup papierów oszczędnościowych w PKO BP. Przy zakupie i sprzedaży papierów płacimy prowizję maklerską.

– Mając rachunek maklerski, możemy też kupować inne papiery wartościowe – przede wszystkim akcje. Taką formę inwestowania na emeryturę polecamy jednak wyłącznie osobom, które mają przynajmniej podstawową wiedzę na temat lokowania na giełdzie.

– Mając rachunek maklerski w formie IKZE, inwestor może składać zlecenia zakupu i sprzedaży np. akcji, praw poboru, warrantów, ETF, certyfikatów, listów zastawnych czy opisanych wyżej obligacji.

– Konta IKZE oferują takie domy maklerskie, jak: DM BOŚ, DM Banku BPS, DM BDM, DM Millennium oraz DM mBanku.

Last modified: 2 maja 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *