Mężczyźni kontra kobiety – aktywność zawodowa polskich seniorów

Napisane przez | Artykuły, Blog, Felieton, System Emerytalny

W Polsce w latach 2007-2017 nastąpił wzrost wskaźnika zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia we wszystkich grupach wiekowych. Tendencja ta dotyczyła zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przy czym największy wzrost wskaźnika wystąpił w grupie kobiet w wieku 55-59 lat.

W IV kwartale 2017 r. wskaźnik zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn w tej grupie wiekowej wyniósł odpowiednio 58,1% i 71,7%. W badanym okresie we wszystkich grupach wiekowych osób powyżej 50 roku życia wskaźnik zatrudnienia dla mężczyzn był wyższy niż dla kobiet. Najwyższą wartość osiągnął on w przedziale wiekowym 50-54 lat.

Wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia według płci i grup wiekowych

W Polsce w latach 2007-2017 wzrosła liczba pracujących powyżej 50. roku życia. Natomiast od 2010 r. wystąpił spadek liczby pracujących kobiet i mężczyzn w wieku 50-54 lat przy jednoczesnym wzroście w pozostałych grupach wiekowych.

Pracujący powyżej 50. roku życia  według płci i grup wiekowych

Obserwuje się zatem zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn bardzo podobną ilość zatrudnionych w przedziałach 50-54 lat i 55-59 lat. Znacznie obniżenie liczby aktywnych zawodowo seniorów (a szczególnie seniorek) notuje się dopiero w przedziale 60-64 lat.

źródło – GUS

Last modified: 23 lipca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *