Kto będzie mógł skorzystać z ulgi na start

Napisane przez | Artykuły, Blog

Ulga na start będzie zwalniać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku. Ale nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego uprawnienia.

Zgodnie z art. 18 prawa przedsiębiorców z ulgi na start będą mogli skorzystać:

  • podejmujący działalność gospodarczą po raz pierwszy,
  • podejmujący działalność gospodarczą ponownie, ale po upływie co najmniej 5 lat,
  • osoby nie wykonujące działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.

Ten ostatni warunek zakazujący współpracy z byłym pracodawcą nie jest ostateczny. Jeżeli działalność gospodarcza ma inny charakter niż miała praca wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, to taki przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start. Jeżeli działalność gospodarcza polega na robieniu tego samego co robiło się u poprzedniego pracodawcy to musi minąć ponad rok od współpracy z byłym pracodawcą by przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi na start.

Wyjaśnienia wymaga termin „ponad rok”. Art. 18 ust. 1 prawa przedsiębiorców mówi, że współpraca z byłym pracodawcą nie może być podjęta w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, że działalność można rozpocząć po całorocznej przerwie już 2 stycznia i w pełni skorzystać z ulgi na start.

Z uprawnienia tego można skorzystać także jako wspólnik spółki cywilnej, ale już nie jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Z możliwości skorzystania z ulgi na start wyłączeni zostali również rolnicy. Korzystają oni z odrębnego ubezpieczenia społecznego prowadzonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. A ulga na start przysługuje tylko osobom objętym ubezpieczeniami społecznymi prowadzonymi przez ZUS.

Wydaje się, że ulga na start, jako szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących lub wznawiających działalność gospodarczą, ma szansę stać się atrakcyjnym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem.

Last modified: 23 lipca 2018

One Response to :
Kto będzie mógł skorzystać z ulgi na start

  1. Karolina napisał(a):

    Niech mnie ktoś oświeci. Rolnik chce rozpocząć pozarolniczą działalność i rezygnuje z KRUS i przechodzi na ZUS (bo wie że jego dochody z pozarolniczej działalności nie pozwolą mu pozostać w KRUS). Podsumowując. Rolnik przechodzi do ZUS. Przysługuje mu ulga 6-miesięczna? Czy nie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *