Jak wybraliśmy najlepsze IKE i IKZE

Napisane przez | Artykuły, Blog, IKE, IKZE, Indywidualne Oszczędzanie

Ranking IKE i IKZE przygotowany przez „Rzeczpospolitą” obejmuje konta w różnych formach oferowane przez różne instytucje finansowe. Oceniliśmy IKE w formie funduszu inwestycyjnego (TFI), dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK).

W przypadku IKE i IKZE w TFI analizowaliśmy rezultaty funduszy z czterech grup (akcji, obligacji, stabilnego wzrostu, pieniężne), dostępnych w ramach oferty IKE i IKZE. Wzięliśmy pod uwagę cztery okresy: rok, ostatnie trzy lata, pięć lat i dziesięć lat. Najlepszy fundusz w danej kategorii dostawał 3 punkty, najsłabszy – zero, a pozostałe – proporcjonalnie do wyników. Łącznie można było uzbierać do 48 punktów.

Sprawdziliśmy też różnorodność oferty poszczególnych TFI. W tej kategorii liczyła się liczba dostępnych funduszy; to czy w ofercie znajdują się fundusze inwestujące za granicą; czy TFI oferuje produkty z gotową strategią inwestycyjną; czy ma portfel przygotowany specjalnie pod kątem IKE i IKZE. Maksymalnie w tej kategorii można było zdobyć 22 punkty.

W długoterminowej inwestycji duże znaczenie mają opłaty pobierane przez instytucje zarządzające naszymi oszczędnościami. Dlatego wyliczyliśmy średnie opłaty za zarządzanie (na podstawie stawek obowiązujących w funduszu akcyjnym, obligacyjnym, stabilnego wzrostu i pieniężnym z oferty każdego TFI). Sprawdziliśmy także, czy w danym TFI jest opłata za założenie IKE i IKZE oraz prowizja od wpłacanych składek. Łącznie w tej kategorii można było uzyskać do 30 punktów.

Konta emerytalne w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) ocenialiśmy podobnie jak te prowadzone przez TFI. Analizowaliśmy stopy zwrotu funduszy w czterech okresach (wzięliśmy pod uwagę fundusze akcji, obligacji, stabilnego wzrostu i pieniężne).

Ponadto pod lupę wzięliśmy opłaty. Podobnie jak w TFI ich wysokość w dużym stopniu zależy od polityki inwestycyjnej danego funduszu; im bardziej ryzykowna, tym wyższa opłata za zarządzanie. W przypadku polisy z UFK w ramach jednej umowy może występować kilka różnych opłat za zarządzanie. Dlatego warto bardzo dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem.

Część instytucji pobiera nie tylko opłatę za zarządzanie funduszem, ale także prowizję administracyjną na rzecz ubezpieczyciela. Do tego często dochodzą inne dodatkowe koszty, np. opłata od składki. Im opłaty były niższe, tym dane towarzystwo otrzymywało więcej punktów.

Podobnie jak w przypadku TFI doceniliśmy także różnorodność oferty. Skupiliśmy się na takich cechach jak: liczba oferowanych UFK, możliwość lokowania środków za granicą, wbudowany komponent ochronny (ubezpieczenie z UFK nie tylko pozwala inwestować środki poprzez fundusze, ale zapewnia też świadczenie np. w razie śmierci).

W rankingu dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE) oprócz wyników inwestycyjnych braliśmy pod uwagę wysokość opłat, zarówno za zarządzanie, jak i od składki. Generalnie DFE okazują się stosunkowo tanie z punktu widzenia inwestora.

Różnorodności oferty DFE nie ocenialiśmy (tak jak w przypadku TFI i ubezpieczycieli), ponieważ są to pojedyncze fundusze. Klient nie ma możliwości wyboru między różnymi strategiami. Musi zaakceptować politykę inwestycyjną danego DFE.

Rankingi IKE i IKZE publikujemy regularnie w „Rzeczpospolitej” od wielu lat. Dotychczas robiliśmy to raz w roku, ale z uwagi na duże zainteresowanie ze strony czytelników – teraz takie zestawienia będziemy publikować co kwartał. Dzisiejsze zostało przygotowane na podstawie danych z końca 2017 r.

Last modified: 28 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *