Ile zarabiają pracujący seniorzy?

Napisane przez | Artykuły, Blog, Raport, Redakcja Poleca

Według ostatnich badań Głównego Urzędu Statystycznego wśród osób powyżej 50. roku życia przeciętne wynagrodzenie brutto pod koniec 2016 r. wyniosło 4173,10 zł, przy czym wynagrodzenie mężczyzn było wyższe (4668,60 zł) od przeciętnej płacy kobiet (4076,32 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50 roku życia za październik 2016 r. zatrudnionych w jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej wyniosło 4173,10 zł (wzrost o 4,9% w porównaniu z październikiem 2014 r.). Przeciętna płaca w sektorze publicznym (4698,93 zł) była wyższa od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym (4119,05 zł).

Różnice w poziomie wynagrodzeń zostały zaobserwowane również w podziale na płeć. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było wyższe od przeciętnej płacy kobiet, wynosiły one odpowiednio 4668,60 zł i 4076,32 zł (w październiku 2014 r. odpowiednio 4491,05 zł i 3841,81 zł).

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywały osoby z wykształceniem wyższym (6669,43 zł), a najniższe z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (2911,04 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia za październik 2016 r. według płci i poziomu wykształcenia

W omawianej grupie wiekowej najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymywali zatrudnieni w działalności finansowej i ubezpieczeniowej – 7617,02 zł, a najniższe w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej – 2552,39 zł.

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia za październik 2016 r. według płci i sekcji PKD

Przeprowadzone analizy wskazują, że najwyżej opłacani byli przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (8820,13 zł). Wśród osób powyżej 50. roku wysokie wynagrodzenie otrzymywali także zatrudnieni w grupie specjalistów (5502,91 zł). Najniżej opłacani byli pracownicy zatrudniani przy pracach prostych (2545,84 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia za październik 2016 r. według płci i wielkich grup zawodów

źródło – GUS

Last modified: 27 sierpnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *