IKE i IKZE nieco poprawione

Napisane przez | Artykuły, Blog, IKE, IKZE

Dobra wiadomość dla oszczędzających: indywidualne produkty emerytalne będą tańsze w obsłudze. Rząd chce ograniczyć opłaty do minimum. Ponadto będzie można więcej wpłacać na IKZE.

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych stało się pretekstem do zmian powiązanych ustaw dotyczących IKZE oraz IKE. Od przyszłego roku znacząco zredukowane zostaną opłaty pobierany od posiadaczy tych kont. Juz teraz oszczędzanie w IKZE jest bardzo korzystne podatkowo, ponieważ wpłaconą kwotę można odliczyć od podstawy opodatkowania, a dodatkowo zyski nie są objęte tzw. podatkiem Belki. Na koniec oszczędzania od wypłaconej kwoty pobierany jest wyłącznie 10 proc. zryczałtowany podatek.

Plan ustawy zakłada dwie zasadnicze zmiany. Pierwszą z nich jest znaczne ścięcie opłat pobieranych od klientów przez instytucje prowadzące IKZE do 0,6 proc (obecnie nawet 2%-3%). Takie same opłaty wprowadzone zostaną w przypadku Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Drugą zmianą jest ukłon w kierunku samozatrudnionych. Otóż ta grupa będzie mogła odkładać wyższą kwotę na IKZE.

Limit wpłat ma zostać podniesiony z 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego do 1,8; ale dopiero od początku 2021 roku czyli wtedy gdy PPK zostaną objęte wszystkie przedsiębiorstwa łącznie z najmniejszymi. Jest to podyktowane staraniem Rządu aby możliwością korzystnego odkładania na emeryture objąć wszystkich pracujących Polaków bez pominięcia sporej grupy przedsiębiorców.

– Jeśli chodzi o osoby samozatrudnione, to projekt przewiduje możliwość podwyższenia limitu wpłat na IKZE z 1,2 do 1,8 – to istotny wzrost. W ten sposób w kontekście wprowadzenia systemu PPK, również osoby na tzw. samozatrudnieniu są zachęcone do budowania długoterminowych oszczędności emerytalnych – mówiła podczas konferencji prasowej Teresa Czerwińska, minister finansów.

– To opcja skierowana do osób prowadzących pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – wzrost do kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, w związku z brakiem możliwości zawarcia umowy o prowadzenie PPK i związanych z tym korzyści – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

W ubiegłym roku limit wpłat na IKZE wynosił 5115,60 zł, a dzięki odliczeniom w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty można było zmniejszyć swój podatek dochodowy za 2017 r. nawet o 1637 zł.

W 2018 roku limit wpłat na IKZE wynosi 5331 zł (1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok). Gdyby już w tym roku samozatrudnieni mogli korzystać z proponowanego od 2021 r. limitu, czyli 1,8-krotności, mogliby wpłacić na IKZE blisko 8 tys. zł i o taką kwotę pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania.

Projekt ustawy o PPK został skierowany do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego.

Oczywiście ustawa sprawi iż instytucje finansowe zarabiające na prowadzeniu IKZE oraz IKE będą notować niższe przychody z tej działalności. Przedstawiciele tych instytucji finansowych nie skomentowali na razie proponowanej ustawy.

Last modified: 26 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *