Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. O co chodzi

Napisane przez | Artykuły, Blog, System Emerytalny, ZUS

Ubezpieczenie emerytalne gwarantuje comiesięczne otrzymywanie świadczenia emerytalnego po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Należy pamiętać, że ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkowe, ale w nie wszystkich przypadkach.

Pracując na podstawie umowy o pracę, czyli pozostając w stosunku pracy, jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym. To samo dotyczy umowy zlecenie. Jednak warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co w sytuacji, gdy nie podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu. Czy wówczas nie możemy liczyć na otrzymanie emerytury? Osoby będące w takiej sytuacji powinny rozważyć dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. Dzięki niemu, mimo że w ciągu swojej aktywności zawodowej nie podlegały obowiązkowej formie tego ubezpieczenia, mogą liczyć na otrzymanie świadczenia emerytalnego w przyszłości.

Co należy wiedzieć o dobrowolnym ubezpieczeniu emerytalnym?

Na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne mogą zdecydować się przede wszystkim osoby, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu z żadnego innego tytułu, czyli na przykład osoby, które straciły pracę lub wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło. Dotyczy to również studentów i doktorantów, oczywiście pod warunkiem, że nie są objęci ubezpieczeniem obowiązkowym. Dobrowolne ubezpieczenie emerytalnego polega na samodzielnym opłacaniu składek, które są gromadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podstawą wymiaru składek, podobnie jak przy ubezpieczeniu obowiązkowym, jest zadeklarowana kwota. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego jest to na przykład comiesięczne uposażenie, które otrzymujemy. Natomiast jeśli chodzi i dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, my sami deklarujemy kwotę, która będzie stanowiła podstawę wymiaru składek. Warto jednak pamiętać, że kwota ta nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia. Jeśli decydujemy się na opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego w trakcie miesiąca, wówczas podstawa wymiaru zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Od ustalonej w ten sposób podstawy wymiaru składek musimy obliczyć, a następnie odprowadzić comiesięczne składki w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru.

Pamiętajmy, że objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym następuje wyłącznie na wniosek. W tym celu należy udać się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla miejsca naszego zamieszkania. Objęcie ubezpieczeniem następuje od dnia, który wskażemy we wniosku. Nie może być to jednak dzień wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku, czyli dobrowolne ubezpieczenie emerytalne nie może obejmować dat wcześniejszych.

Chcąc skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, musimy wypełnić i złożyć formularz ZUS ZUA.

Jak zrezygnować z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego?

Z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego możemy oczywiście zrezygnować. Jedną z przesłanek ustania tego ubezpieczenia jest zaprzestanie płacenia składek. W tym przypadku ustanie ubezpieczenia nastąpi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zaprzestaliśmy płacenia składek. Jeśli jednak zdarzy nam się zapomnieć opłacenia składki, możemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyć wniosek o umożliwienie nam zapłacenia składki w innym terminie. W tym przypadku ZUS wydaje decyzje indywidualne.

Możemy również zrezygnować z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, składając odpowiedni wniosek. Należy go złożyć przy pomocy odpowiedniego formularza ZUS ZWUA. Wówczas ustanie ubezpieczenia nastąpi od dnia wskazanego we wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku. Czyli ustanie ubezpieczenia również nie obejmuje dat wcześniejszych. Ponadto dobrowolne ubezpieczenie emerytalne ustanie w sytuacji, gdy zostaniemy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym z jakiegokolwiek tytułu, na przykład poprzez zawarcie umowy o pracę.

Pamiętajmy, że jeśli okres dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego będzie wynosił więcej niż 10 lat, wówczas przestanie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia emerytalnego. To znaczy, że nasza emerytura zostanie obliczona na podstawie składek, które przez ten okres odprowadzaliśmy do ZUS-u.

Last modified: 8 października 2018

2 Responses to :
Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. O co chodzi

  1. Bartek napisał(a):

    „Osoby będące w takiej sytuacji powinny rozważyć dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. Dzięki niemu, mimo że w ciągu swojej aktywności zawodowej nie podlegały obowiązkowej formie tego ubezpieczenia, mogą liczyć na otrzymanie świadczenia emerytalnego w przyszłości” – nasuwa się pytanie, po co wkładać pieniądze do ZUSu, skoro można samemu oszczędzać na starość i z matematycznego punktu widzenia lepiej się na tym wyjdzie.

  2. dorota napisał(a):

    Pierwszy raz słyszę o czymś takim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *