Czym kierować się wybierając firmę zarządzającą PPK

Napisane przez | Artykuły, PPK

Już niedługo najwięksi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 250 pracowników, będą wybierać instytucje finansowe, jako podmioty zarządzające Pracowniczym Planem Kapitałowym. Jakimi kryteriami mogą się kierować wybierając konkretnego oferenta?

Jednym z ważniejszych kryteriów jest doświadczenie instytucji finansowej na rynku PPE. Wyjaśnijmy dlaczego.

PPK to produkt, w którym – podobnie jak w PPE – oprócz usługi oferowania odpowiedniej jakości zarządzania środkami uczestników przy stosowaniu różnorodnych polityk inwestycyjnych, jest oferowana pomoc w kompleksowej obsłudze administracyjnej planu i indywidualnych kont pracowników. Pracodawca bierze na siebie bardzo duży wysiłek organizacyjny związany z oferowaniem swoim pracownikom dodatkowego bonusu w formie PPK. Najwięcej czynności pracodawca będzie musiał wykonać w momencie uruchomienia planu: zebranie danych osobowych, przekazanie ich do instytucji finansowej, automatyczny zapis pracowników, którzy nie ukończyli 55 roku życia, przyjmowanie dobrowolnych deklaracji od starszych pracowników, informacja o zasadach działania PPK. Jednak bardzo wiele czynności będzie musiał wykonywać także później związanych przede wszystkim z naliczaniem wpłat, ale także z przyjmowanie oświadczeń woli pracowników, ponieważ duża ich część musi być składana za pośrednictwem pracodawcy. Instytucje finansowe, które od wielu lat oferują i zarządzają bliźniaczym produktem, jakim jest PPE, będą oczywiście dawały największą rękojmię sprawnego i efektywnego wsparcia pracodawcy w jego obowiązkach wynikających z oferowania PPK.

Uczestnik PPK – podobnie jak w PPE – zostaje inwestorem w wyniku pierwotnej decyzji pracodawcy o uruchomieniu odpowiednego planu (programu) dla swoich pracowników o bardzo zróżnicowanym poziomie wiedzy finansowej i świadomości dotyczącej oszczędzania. W związku z tym wyjątkowego znaczenia nabiera oferowana przez wybraną instytucję finansową szeroko rozumiana edukacja inwestycyjna: formy jej dostarczania, jakość materiałów, ich przejrzystość i prostota, która powinna uwzględniać często bardzo niską świadomość inwestycyjną. Ważne jest doświadczenie pracowników oferenta w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

Jakość dostarczanej przez instytucję finansową edukacji przesądzi o dwóch bardzo wymiernych korzyściach dla pracowników: skorzystania/bądź nie z PPK, jako bardzo atrakcyjnej formy inwestowania, rozumienia korzyści i konsekwencji każdej ewentualnej decyzji wynikającej z uczestniczenia w planie; w Stanach Zjednoczonych usługa zarządzania środkami i edukacja pracowników w planach 401(k) – odpowiednika naszych PPE i PPK, są traktowane jako odrębne benefity pracownicze i ten drugi jest często uznawany za ważniejszy.

Pracodawca powinien wiedzieć, że średni poziom uczestnictwa uprawnionych pracowników w PPE wynosi mniej niż 70 procent, w sytuacji gdy programy są oferowane przez pracodawców o najlepszej kondycji finansowej, w których pracownicy mają najwyższe wynagrodzenia. Co więcej, w PPE pracodawca w całości finansuje składkę podstawową, a w PPK w mniejszej części (1,5 proc. z 3,5 proc.). Jedynym kosztem, jaki ponoszą pracownicy w wyniku uczestnictwa w PPE, jest potrącenie podatku PIT od składki pracodawcy wnoszonej na rachunek pracownika.

Jaki będzie udział pracowników w PPK, które będą oferowały wszystkie firmy, także te, w których wynagrodzenia są bardzo niskie? Co prawda obniżono składkę podstawową pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia: z 2 proc. do 0,5 proc., ale przecież pozostaje koszt podatku PIT od składki pracodawcy, który powstrzymał ponad 30 proc. pracowników przed złożeniem deklaracji przystąpienia do PPE.

PPE, do czasu powstania PPK, było produktem o najniższych opłatach – kilka razy niższych – w stosunku do innych produktów, w szczególności do regularnych rejestrów w funduszach i subfunduszach. Dodając do tego to, że wpłaty są wnoszone systematycznie w niewielkich kwotach, PPE staje się rentowny dla instytucji finansowej dopiero po wielu latach oferowania. W związku z tym decyzja o wejściu na rynek PPE – odpowiednio wcześnie podjęta i konsekwentnie realizowana przez daną instytucję finansową – świadczy o jej długoterminowej strategii budowania biznesu w oparciu o wieloletnią lojalność klientów (która jest kluczowa dla rentowności projektu).

Rynek pracowniczych programów emerytalnych jest najbardziej konkurencyjnym rynkiem ze wszystkich, w jakich uczestniczą instytucje finansowe oferujące PPK. Jeżeli dana firma zarządzająca osiągnęła sukces na tym rynku, to znaczy, że ma dużo większe szanse powtórzenia sukcesu również na rynku PPK w porównaniu do podmiotów, które nie mają żadnego doświadczenia, a także tych, które na rynku PPE zdobyły bardzo mały udział lub się z niego wycofały; kierując się tym kryterium pracodawca ogranicza ryzyko wycofania się wybranego oferenta, gdyby ten nie osiągnął odpowiedniego udziału na rynku PPK.

 

Jeżeli danemu pracodawcy będzie zależało na wysokiej partycypacji pracowników w PPK, to doświadczenie w oferowaniu PPE i bardzo wysoki poziom partycypacji w programach, w których dany oferent został wybrany jako podmiot zarządzający, powinno być jednym z najważniejszych kryteriów wyboru instytucji finansowej.

 

Maciej Rogala

Właściciel firmy

EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna

Last modified: 26 czerwca 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *