Czy będzie można otrzymać dożywotnie świadczenie z PPK?

Napisane przez | Artykuły, PPK, System Emerytalny

Dożywotne świadczenie emerytalne z PPK zostało przewidziane w ustawie, ale konieczne będzie pośrednictwo zakładu ubezpieczeń na życie.

Nie wszystkim uczestnikom PPK będzie odpowiadać fakt, że wypłata środków z PPK będzie miała charakter okresowy (standardowo 10 lat) (art. 87 ust. 1 pkt. 1 projektu ustawy o PPK). Dla części z nich głównym motywem przystąpienia do PPK będzie ochrona siebie i swoich bliskich przed negatywnymi skutkami długowieczności. W tej sytuacji powstaje pytanie, czy będzie możliwe dożywotnie wypłacanie świadczeń z PPK?

Projekt ustawy o PPK przewiduje taką możliwość, ale konieczne będzie pośrednictwo zakładu ubezpieczeń na życie. Zgodnie z art. 89 ust. 7 projektu ustawy, uczestnik PPK będzie mógł zawrzeć umowę z takim zakładem na wypłatę świadczenia okresowego lub dożywotniego. Po osiągnięciu 60 roku życia dokonywana będzie wypłata transferowa zgromadzonych środków z PPK do wybranego zakładu ubezpieczeń na życie.

Na podstawie wpłaconych środków zakład będzie wyliczał i wypłacał świadczenie okresowe lub dożywotnie. Zgodnie z projektowanym art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyplata transferowa zgromadzonych środków będzie zwolniona z podatku.

Podstawową zaletą wykupu świadczenia dożywotniego (renty dożywotniej) w zakładzie ubezpieczeń na życie będzie gwarancja otrzymywania dodatkowego dochodu aż do śmierci, a nie tylko do wyczerpania środków zgromadzonych w PPK. Będzie to skutecznie chronić uczestnika PPK przed negatywnymi skutkami długowieczności. Wadą takiego rozwiązania będą niewątpliwie koszty wykupu świadczenia w zakładzie ubezpieczeń na życie.

Niniejsza opinia powstała na podstawie projektu ustawy o PPK z dnia 15 lutego 2018 roku, który może ulec zmianie w procesie legislacyjnym.

Last modified: 28 marca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *