Coraz więcej instytucji może oferować PPK

Napisane przez | Artykuły, Blog, PPK

Pierwsze osiem podmiotów zarządzających zostało wpisanych przez Polski Fundusz Rozwoju do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych.

Wpis do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju to jeden z warunków stawianych instytucjom, które ubiegają się o prawo oferowania pracowniczych planów kapitałowych.

Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to (w kolejności alfabetycznej): Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA SA. Wnioski do PFR o wpisanie do ewidencji złożyło kolejnych pięć.

– Zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie pracowniczych planów kapitałowych, oferując pomnażanie środków gromadzonych na rachunkach PPK – wyjaśnia PFR.

Lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji, będzie umieszczona na Portalu MojePPK.pl. – To jedyne oficjalne źródło informacji o programie, prowadzone na mocy ustawy przez operatora – PFR Portal PPK sp. z o.o., spółkę zależną PFR – tłumaczy Polski Fundusz Rozwoju. Wylicza też, że warunkiem pojawienia się danej instytucji na portalu jest przygotowanie i przekazanie przez nią dokumentów, m.in. statutów, kluczowych informacji dla inwestorów oraz materiałów informacyjnych dla uczestników programu, zarówno pracowników, jak też ich pracodawców i instytucji, które będą im oferowało pracownicze plany kapitałowe. Po otrzymaniu przez PFR Portal PPK kompletu wymaganych dokumentów, oferty podmiotów zarządzających zostaną zaprezentowane na portalu. Ma to nastąpić w najbliższych dniach.

– Cieszymy się, że szereg instytucji finansowych potwierdziło swoje zainteresowanie uczestnictwem w systemie PPK. Są wśród nich zarówno czołowe międzynarodowe podmioty, jak i największe polskie instytucje. Zakładamy, że przed 1 lipca na portalu PPK będą dostępne oferty 15–20 podmiotów. Tak duże zainteresowanie instytucji finansowych powinno skutkować niższymi kosztami zarządzania oraz wyższą jakością obsługi z korzyścią dla uczestników PPK – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie pieniędzmi gromadzonymi w ramach PPK, są: Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo Pracownicze Towarzystwo Emerytalne (PrTE), zakład ubezpieczeń.

Aby dana instytucja została wpisana do ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów. Musi więc m.in. posiadać co najmniej trzy lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej trzy lata doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Musi też posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych.

Last modified: 13 maja 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *