Co to jest ulga na start?

Napisane przez | Artykuły, Blog, Trendy

30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie prawo przedsiębiorców. Ustawa ta będzie porządkować otoczenie prawno-instytucjonalne biznesu. Ale wprowadza ona również kilka bardzo ciekawych zmian w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą szczególnie ciekawym rozwiązaniem będzie tzw. ulga na start. Będzie to uprawnienie do niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy.

Obecnie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zobowiązane są do opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne (chorobowe, wypadkowe, emerytalne i rentowe). Przez pierwsze dwa lata wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oblicza się na podstawie zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W 2018 r. tzw. podstawa wymiaru składek wynosi 630 PLN. Stąd też składki na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą w 2018 r. nie mogą być niższe niż:

  • 122,98 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne,
  • 50,40 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe,
  • 15,44 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe,
  • 11,34 zł (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe (wysokość tylko w pierwszym kwartale 2018 r.).

Nowe przepisy umożliwią osobom rozpoczynającym lub wznawiającym działalność gospodarczą ucieczkę od powyższych kosztów. Ulga na start będzie przysługiwać od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Co ważne, jest to uprawnienie, z którego przedsiębiorca może skorzystać, ale nie musi (art. 18aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W przypadku rezygnacji lub skrócenia ulgi na start wystarczy, że przedsiębiorca dokona zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Ze względu na szczególną rolę jaką pełni ubezpieczenie zdrowotne, korzystanie z ulgi na start nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na to ubezpieczenie. Inne rozwiązanie ograniczałoby przedsiębiorcom dostęp do publicznej służby zdrowia.

Należy podkreślić, że nieopłacanie składek na ubezpieczenia społeczne będzie miało negatywny wpływ na wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych w przyszłości.

Last modified: 23 lipca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *