Chiny zasypią dziurę emerytalną państwowym majątkiem

Napisane przez | Artykuły, Blog, Redakcja Poleca, System Emerytalny

Rada Państwa Chin poinformowała, że rząd przekaże część aktywów państwowych firm do funduszy ubezpieczeń społecznych, żeby pomóc zamknąć rosnącą lukę emerytalną w kraju.

Ten ruch jest częścią chińskich wysiłków, które mają przygotować fundusze emerytalne do radzenia sobie z problemem starzejącego się społeczeństwa i malejącej grupy w wieku produkcyjnym.

Według danych ONZ, ludność w wieku produkcyjnym w Chinach liczyła ponad 1 mld osób w 2015 r. Po 2021 r. liczba ta ma sukcesywnie spadać o 3-6 mln i osiągnąć w 2030 r. poziom 952 mln osób w wieku produkcyjnym. W 2050 r. będzie ich już tylko 808 mln. Jednocześnie osoby w wieku 65 lat i starsze będą stanowiły 18,1 proc. ludności w 2030 r. (262 mln) i aż 28 proc. w 2050 r. (395 mln).

Na początku tego roku, chiński rząd pozwolił funduszom emerytalnym inwestować w papiery wartościowe. Była to spora zmiana, bo wcześniej strategia zakładała małe ryzyko i niskie stopy zwrotu. Pieniądze lokowano wyłącznie w bankach lub bonach skarbowych.

Braki w systemie emerytalnym wynikają z powodu rozbieżności między spodziewanym okresem wypłat emerytur, a ich faktyczną długością. Nowy plan zakłada transfer 10 proc. akcji państwowych firm do systemu. Rada Państwa zaznaczyła, że może być to skorygowane w związku z reformą podstawowego systemu emerytalnego.

Program pilotażowy rozpocznie się w kilku centralnie nadzorowanych przedsiębiorstwach państwowych i 2 centralnych instytucjach finansowych. Inne spółki państwowe, które spełniają wymogi, będą przenosić swoje udziały od 2018 r. w oparciu o pilotażowe doświadczenia.

Strona otrzymująca transfer ma działać jak inwestor finansowy, zarządzać i obsługiwać przekazanym kapitałem. Wypracowane zyski zostaną wykorzystane do zasypywania dziury w funduszu emerytalnym.

Chińska Narodowa Rada Funduszu Zabezpieczeń Społecznych jest upoważniona do posiadania udziałów centralnie nadzorowanych przedsiębiorstw państwowych. Zgodnie z planem, rada może założyć spółkę zarządzającą funduszami emerytalnymi, która będzie obsługiwać przeniesione akcje. Zarządy na prowincjach mają możliwość założyć spółki skarbu państwa do zarządzania aktywami państwowych przedsiębiorstw. Mogą też je powierzyć firmom, które mają możliwość zarządzania państwowym majątkiem.

Last modified: 3 lipca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *