Fotorzepa/ Sławomir Mielnik

Celnicy doczekali się emerytur mundurowych

Napisane przez | Artykuły, Blog, System Emerytalny, Trendy, ZUS

Od tego roku celnicy zostali włączeni do systemu emerytur mundurowych. Teraz będą mogli przechodzić na emeryturę po ukończeniu 55 roku życia. Za ich świadczenia nie będzie już płacił ZUS tylko budżet państwa.

Wcześniej celnicy byli objęci powszechnym systemem emerytalnym.

Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, która weszła w życie jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2015. Uznano wtedy za dyskryminujące zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej względem innych służb mundurowych. Wyrok tłumaczono tym, że praca celnika i pogranicznika ma wiele cech wspólnych, chociaż druga grupa ma szersze uprawnienia emerytalne. Podobieństw doszukano się m.in. w pełnej dyspozycyjności oraz wykonywaniu zadań w nielimitowanym czasie pracy i w trudnych warunkach.

Teraz funkcjonariusze Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej będą mogli przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat. Jednak nie sam wiek będzie decydował o przyznaniu emerytury. Dodatkowo trzeba będzie odbyć co najmniej 5-letnią służbę przy wykonywaniu zadań o charakterze „policyjnym” lub przepracować tyle samo w Służbie Celno-Skarbowej.

Prawo do emerytur mundurowych przysługuje żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom 10 formacji mundurowych – policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW.

Emerytury mundurowe są wypłacane z budżetu państwa. Ich wysokość obliczana jest na podstawie średniej pensji z 10 wybranych kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. (średnie miesięczne wynagrodzenie w Służbie Celnej w 2016 r., wynosiło ok. 3500 zł netto)

Po 25 latach służby emerytura wynosi 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok rośnie o 3 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. pensji.

W 2017 r. po konsolidacji Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej powstała Krajowa Administracja Skarbowa.

Last modified: 23 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *