PPK

Biurokracja, czyli jak pracodawca zakłada PPK krok po kroku

Wprowadzenie PPK wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednak nakłanianie pracowników do rezygnacji z programu grozi pracodawcy karą do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń...

Czym pracownicze plany kapitałowe różnią się od OFE

PPK to zupełnie inny system niż OFE. Ta reforma wyciąga też wnioski z błędów popełnionych przy wprowadzaniu OFE – mówi Paweł Borys, szef PFR. Materiał powstał przy...

Mniej teraz, to więcej później

PPK dotyczą 11,5 miliona osób w Polsce. Dla pierwszych 3 mln zatrudnionych w największych prywatnych firmach program rusza 1 lipca....

Jak i kiedy najlepiej będzie wypłacić pieniądze z PPK

Najlepiej jednak wypłacić pieniądze po ukończeniu 60. roku życia, w proporcjach: 25 proc. w ramach wypłaty jednorazowej, a 75 proc. w minimum 120 ratach....

Jak działają PPK: ewidencja, zarządzanie, nadzór

Kluczową rolę przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych i organizacji programu pełni Polski Fundusz Rozwoju. Odpowiedzialny jest m.in. za prowadzenie rejestru...

Ile będziemy mogli sami wpłacić na rachunek PPK?

Trwa budowa pracowniczych planów kapitałowych. Ich podstawowym celem jest umożliwienie pracownikom systematycznego gromadzenia oszczędności, z których będą mogli oni...

Ile naprawdę wpłaci nam państwo na PPK

Po raz pierwszy w historii krajowego rynku emerytalnego uczestnicy PPK będą mogli skorzystać z bezpośredniego wsparcia finansowego ze strony państwa. Wsparcie to będzie...

Policz, ile możesz odłożyć na emeryturę dzięki PPK

Na stronie internetowej portalu MojePPK.pl znalazł się kalkulator pracowniczych planów kapitałowych. Każdy może tu policzyć, jakie oszczędności da mu przystąpienie do...

PPK: Bierny pracownik szkodzi sam sobie

Trzeba pamiętać, że chociaż za wprowadzenie programu w firmach oraz kwestie formalne odpowiedzialni będą pracodawcy, jest on de facto skierowany do pracowników. Dlatego...

Pieniądze w PPK podlegają dziedziczeniu

Oszczędności będą stanowiły prywatną własność uczestnika planu. Nie trafią do budżetu państwa czy ZUS. Rachunek osoby będącej uczestnikiem PPK będzie zasilany z...