Blog

Już 15 firm do zarządzania PPK

Na portalu mojePPK obecnie znajdziemy 15 instytucji dopuszczonych do zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi. Instytucja finansowa, która chce zarządzać pieniędzmi...

PPK- jak to robią inni na świecie

Pracownicze programy emerytalne z automatycznym zapisem wprowadziły trzy kraje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): Nowa Zelandia, Wielka Brytania i Turcja, a...

Na zaufanie do PPK trzeba zaczekać

Zanim pracownicy zobaczą efekty w postaci kwot zgromadzonych na kontach w pracowniczych planach kapitałowych, do programu będą podchodzili nieufnie. Podczas konferencji...

Zdefiniowane inwestowanie w PPK

Pieniądze gromadzone na rachunkach uczestników pracowniczych planów kapitałowych będą lokowane w fundusze zdefiniowanej daty. To fundusze, które poziom ryzyka inwestycji...

Alternatywy dla PPK

Oszczędzanie w ramach programu będą musiały zaoferować swoim pracownikom niemal wszystkie firmy i instytucje. Zwolnieni z tego obowiązku są mikroprzedsiębiorcy, którzy...

ArtykułyBlogIKEIKZEPPEPPK|

Czytaj Więcej

Czym pracownicze plany kapitałowe różnią się od OFE

PPK to zupełnie inny system niż OFE. Ta reforma wyciąga też wnioski z błędów popełnionych przy wprowadzaniu OFE – mówi Paweł Borys, szef PFR. Materiał powstał przy...

Mniej teraz, to więcej później

PPK dotyczą 11,5 miliona osób w Polsce. Dla pierwszych 3 mln zatrudnionych w największych prywatnych firmach program rusza 1 lipca....

Honorowa emerytura dla stulatka

Świadczenie honorowe jest przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat. Jest dożywotnie....

Jak działają PPK: ewidencja, zarządzanie, nadzór

Kluczową rolę przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych i organizacji programu pełni Polski Fundusz Rozwoju. Odpowiedzialny jest m.in. za prowadzenie rejestru...

Ile będziemy mogli sami wpłacić na rachunek PPK?

Trwa budowa pracowniczych planów kapitałowych. Ich podstawowym celem jest umożliwienie pracownikom systematycznego gromadzenia oszczędności, z których będą mogli oni...