Blog

Do emerytury przygotowani jesteśmy słabo

Polacy oczekują, że ponad połowa ich dochodu na emeryturze będzie pochodzić od państwa. Podobnie jak w wielu krajach na całym świecie, w Polsce w ciągu ubiegłego...

Będzie hojna podwyżka emerytur

Od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione. Na razie...

Emerytury matczyne: nie będzie można dorobić

Chcemy, by matczyne emerytury weszły w życie od 1 marca 2019 – powiedziała „Faktowi” minister rodziny Elżbieta Rafalska. Rząd proponuje przyznanie tzw....

Waloryzacja zgodnie z planem

Resort rodziny zapewnia, że zapowiadana na początek marca waloryzacja rent i emerytur jest niezagrożona. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych zostanie przeprowadzona od...

Seniorze, zadbaj o swoje finanse

Choć starsze osoby nie stanowią największej grupy dłużników, to łatwiej popaść im w poważne tarapaty finansowe niż młodszym pokoleniom. Z danych BIG InfoMonitor i BIK...

Kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK

Wchodząca w życie w 2019 roku ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na podmioty zatrudniające obowiązek wybrania instytucji finansowej, która będzie...

Będziemy dodatkowo oszczędzać na starość

Rusza program długoterminowych oszczędności, który ma uchronić Polaków przed głodowymi emeryturami....

To pracodawca założy program PPK

Obowiązkiem pracodawcy będzie założenie PPK, do którego automatycznie zostaną zapisani pracownicy. PPK z perspektywy pracodawcy będą wyzwaniem – finansowym i...

Do PPK przystąpi prawie każdy

Docelowo programy obejmą wszystkie firmy zatrudniające pracowników. Pracownicze plany kapitałowe to z perspektywy pracownika bardzo potrzebna inicjatywa. Prognozy bardzo...

Ustawa o PPK podpisana przez prezydenta

W gmachu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o PPK. To oznacza, że od połowy przyszłego roku zaczniemy...