Bezrobocie wśród osób w wieku 50 plus – raport GUS

Napisane przez | Artykuły, Blog, Raport

Wśród osób powyżej 50. roku życia w IV kwartale 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku najbardziej zmniejszyła się liczba bezrobotnych mających od 55 do 59 lat.

Od 2013 roku liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia według BAEL systematycznie spada. W 2017 względem roku poprzedniego było ich mniej o 33,6 tys. osób (16,7%), przy czym bardziej zmniejszyła się liczebność bezrobotnych mężczyzn (17,7%) niż kobiet (15,2%).

W tym samym okresie  (lata 2016-2017) wśród pięcioletnich grup wiekowych najbardziej zmniejszyła się liczebność bezrobotnych w wieku 50-54 lata (18,9%).

Liczba bezrobotnych w IV kwartale 2017 r. wyniosła 142 tys. i była niższa niż w analogicznym okresie 2016 r. o 45 tys. osób (spadek o 24%). Wśród aktywnych zawodowo więcej było bezrobotnych mężczyzn niż kobiet.

W tym czasie największy spadek liczby bezrobotnych dotyczył osób w wieku 55-59 lat (30,1%), przy czym wśród mężczyzn był to spadek o 32,8%, a wśród kobiet – o 26,8%.

Bezrobotni powyżej 50. roku życia  według płci i grup wiekowych

Stopa bezrobocia powyżej 50. roku życia według grup wiekowych

W IV kwartale 2017 r. najwyższa stopa bezrobocia w badanej zbiorowości występowała wśród osób w wieku 55-59 lat (3,4%) i również w tym przedziale wiekowym nastąpił największy spadek stopy bezrobocia (1,2 p. proc.) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

źródło – GUS

Last modified: 27 sierpnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *