Czy państwo będzie mogło dobrać się do pieniędzy z PPK

Demontaż systemu OFE rozpoczęty w 2013 r. bardzo mocno podważył zaufanie obywateli do państwa. Fakt, że już na konferencji zapowiadającej projekt ustawy o PPK, pojawiły się pytania o mechanizmy broniące PPK przed likwidacją, jest tego smutnym dowodem. Dlatego warto pochylić się nad problemem bezpieczeństwa aktywów PPK.

CHARAKTER SKŁADKI

Tym co zasadniczo będzie różnić środki wpłacane do PPK od środków wpłacanych do OFE jest ich charakter.

Składka odprowadzana do OFE stanowi część składki na ubezpieczenie emerytalne (art. 22 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). A składki na ubezpieczenia społeczne (w tym na ubezpieczenie emerytalne) ze swojej natury mają charakter powszechny i przymusowy (art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Dlatego w przypadku aktywów OFE państwo dysponuje stosunkowo szeroką swobodą rozporządzania tymi środkami w celu zapewnienia ubezpieczonym realizacji prawa do emerytury.

Tymczasem zgodnie z art. 24 projektu ustawy o PPK składki odprowadzane do PPK będą pochodzić z własnych środków podmiotu zatrudniającego i pracownika. Co najważniejsze składki te nie będą daniną publiczną i będą miały charakter dobrowolny. Dlatego, w przypadku aktywów PPK, państwo nie będzie mogło swobodnie rozporządzać tymi środkami. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na IKE, IKZE czy PPE.

STATUS PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

Drugi filar systemu emerytalnego i OFE, od samego początku swojego istnienia, miały charakter hybrydowy. Z jednej strony fundusze te są prywatnymi instytucjami finansowymi. Ale z drugiej strony OFE zostały zaliczone do grupy podmiotów realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 3 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). To było podstawą przyjęcia przez Trybunał Konstytucyjny interpretacji, iż OFE to tylko podmioty prywatne zarządzające środkami publicznymi pochodzącymi ze składek na ubezpieczenie emerytalne.

Tymczasem PPK, podobnie jak IKE, IKZE, PPE, będą stanowić całkowicie prywatny i dobrowolny element krajowego rynku emerytalnego. Zaliczane one będą do tzw. trzeciego filaru systemu emerytalnego. Dobrowolność, prywatny charakter i brak statusu wykonawcy zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, powodują, że brak jest możliwości potraktowania środków, które będą gromadzone w PPK jako środków publicznych. A to będzie uniemożliwiać ich transfer do ZUS.

Mając na uwadze powyższe cechy PPK można zakładać, iż będzie to system dość bezpieczny i odporny na zakusy państwa. Jest to tym bardziej ważne, że nieuchronnie zbliżają się poważne zawirowania i duże zmiany w państwowym systemie emerytalnym.

Last modified: 26 lutego 2018

One Response to :
Czy państwo będzie mogło dobrać się do pieniędzy z PPK

  1. WP napisał(a):

    Warto pamiętać, że władza zawsze może zmienić prawo i skonfiskować nasze oszczędności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *