Krzysztof Jędrzejczyk Autor

To pracodawca założy program PPK

Obowiązkiem pracodawcy będzie założenie PPK, do którego automatycznie zostaną zapisani pracownicy. PPK z perspektywy pracodawcy będą wyzwaniem – finansowym i...

Do PPK przystąpi prawie każdy

Docelowo programy obejmą wszystkie firmy zatrudniające pracowników. Pracownicze plany kapitałowe to z perspektywy pracownika bardzo potrzebna inicjatywa. Prognozy bardzo...