Anna Ogonowska-Rejer Autor

Poziom ryzyka w PPK zależny od wieku

Gromadzone na rachunkach PPK środki będą przez podmioty zarządzające inwestowane w fundusze inwestycyjne. Ryzyko zostało ograniczone dzięki wprowadzeniu tzw. funduszy...

Ile można odłożyć w PPK

Oszczędzanie w PPK może znacząco poprawić sytuację materialną przyszłych emerytów. Tym bardziej że zgodnie z szacunkami już w 2050 r. na statystycznego emeryta będzie...

Obowiązkowe dla pracodawców, dobrowolne dla uczestników

Około 11,5 mln osób zostanie objętych programem pracowniczych planów kapitałowych. Większość z nich wejdzie do systemu automatycznie. PPK to powszechny, dobrowolny system...