Maj, 2019 Archiwum

Lawinowy wzrost liczby ubogich emerytów

Co szósty Polak, który przeszedł na świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2018 r., przez brak składek i stażu dostał emeryturę poniżej ustawowego minimum –...

Pieniądze w PPK podlegają dziedziczeniu

Oszczędności będą stanowiły prywatną własność uczestnika planu. Nie trafią do budżetu państwa czy ZUS. Rachunek osoby będącej uczestnikiem PPK będzie zasilany z...

Poziom ryzyka w PPK zależny od wieku

Gromadzone na rachunkach PPK środki będą przez podmioty zarządzające inwestowane w fundusze inwestycyjne. Ryzyko zostało ograniczone dzięki wprowadzeniu tzw. funduszy...

Potrzebne będą zmiany w kadrach

Gdy PPK zaczną obowiązywać, pracownicy działów HR i księgowi otrzymają nowe zadania. A jak wynika z badania przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą”, firmy wciąż...

PPK jako bonus pracowniczy?

W czasach, gdy firmy mają kłopot ze znalezieniem pracowników, PPK mogą być sposobem na ich przyciągnięcie i zatrzymanie – twierdzą eksperci. Na oszczędności pracownika...

Ile pracodawca wpłaci nam na rachunek PPK?

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na pracodawcę oraz pracownika obowiązek dokonywania wpłat podstawowych na rachunek PPK z własnych środków. Nie jest to...

Ile można odłożyć w PPK

Oszczędzanie w PPK może znacząco poprawić sytuację materialną przyszłych emerytów. Tym bardziej że zgodnie z szacunkami już w 2050 r. na statystycznego emeryta będzie...

Coraz więcej instytucji może oferować PPK

Pierwsze osiem podmiotów zarządzających zostało wpisanych przez Polski Fundusz Rozwoju do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych. Wpis do ewidencji prowadzonej przez...

PPK oparte na brytyjskim wzorcu

Nasz program powszechnego, dodatkowego oszczędzania na czas emerytury nie jest ewenementem. Jest zbliżony do systemu stworzonego w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii, który...

Obowiązkowe dla pracodawców, dobrowolne dla uczestników

Około 11,5 mln osób zostanie objętych programem pracowniczych planów kapitałowych. Większość z nich wejdzie do systemu automatycznie. PPK to powszechny, dobrowolny system...